جهت دریافت نمایندگی فروش محصولات وکا در ایران، لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید. سپس اطلاعات شما توسط کارشناسان وکا، پردازش شده و نتیجه به شما اطلاع داده خواهد شد.

فرم اعطای نمایندگی

عکس :
سند مالکیت/اجاره نامه :
جواز کسب :
تصویر مدرک فنی و حرفه ای :
تصویر کارت ملی :
فرم تقاضای نمایندگی :
           

آدرس و نشانی دفاتر:

VEKA AG Sendenhorst Tel: +49 2526 29-0
Dieselstraße 8 Fax: +49 2526 29-3710
48324 Sendenhorst
eMail: info@veka.com
Web: www.veka.de